NGB_SZ003_2 és NGB_SZ003_9 kódú tárgyakhoz EF kurzus, kizárólag végzős hallgatóknak

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Végzős hallgatók EF-es tárgyfelvétele az

NGB_SZ003_2 és NGB_SZ003_9 kódú tárgyakhoz

Kizárólag azon hallgatók számára, akiknek az NGB_SZ003_2, vagy az NGB_SZ003_9 kódú tárgyat még nem teljesítették, de teljesíteniük kell, és ezekkel együtt maximum 3 tantárgyat (beleértve a szakdolgozati/diplomatervezési tantárgyat) kell teljesíteniük a félév során az abszolutórium megszerzéséhez – továbbiakban végzős hallgatók – a Matematika és Számítástudomány Tanszék (MSZT) kiír egy külön, egyéni felkészülést igénylő, EF-es kurzust a nevezett tantárgyakhoz.

Ezt az EF-es kurzust nem a normál tantárgyválasztási eljárás szerint kell felvenni, hanem a végzős hallgatónak a tantárgyfelvételi szándékát - név, neptun kód, szak megadásával - e-mailben kell jeleznie Krankovits Melinda tanárnőnek a kmelinda@sze.hu email címen legkésőbb 2017. szeptember 30-ig. Az email tárgy mezőjében szerepeljen: "EF kurzus". A kérvényező hallgatók közül a jogosultakat központilag veszik fel az EF-es kurzusra. Az a hallgató jogosult, aki a fentiek szerint végzősnek számít; így pl. az aláírás megléte korábbi félévről nem szükséges. Az EF-es kurzus hallgatóinak előadás és gyakorlat nincs; a szorgalmi időszak alatti zh-kat és a vizsgát teljesíteniük kell, amelyekről félév elején mindenkinek tájékozódnia kell a kiírt EF-es kurzus Neptunban megjelölt felelősétől

Megjegyezzük, hogy a nevezett tantárgyakhoz a normál eljárás szerint felvehető CV-s kurzus is kiírásra került.