Szimuláció és Optimalizáció Kutatócsoport

Kutatási területek

  • Alkalmazott és numerikus matematika
  • Differenciálegyenletek numerikus módszereihez kapcsolódó kutatások:
    FEM elliptikus és parabolikus feladatokra, hálónélküli módszerek, az áramlástan Euler és Navier-Stokes egyenleteinek numerikus megoldása
  • Időfüggő parciális és közönséges differenciálegyenletek, valamint ezek numerikus megoldásai kvalitatív tulajdonságainak elemzése (pozitivitás, maximum elv)
  • Nagy teljesítményű számítások (HPC): hatékony párhuzamos algoritmusok és kódok fejlesztése különböző architektúrákra
  • Adatbányászat, kollaboratív szűrés
  • Úthálózatok forgalmának számítógépes szimulációja, biztonságkritikus utak vizsgálata
  • Ipari, gazdasági folyamatok matematikai modellezése és elemzése, szimulációs vizsgálata