Computer Science MSc

Új szakot indít a Matematika és Számítástudomány Tanszék: Computer Science MSc (programtervező informatikus mesterképzési szak) angol nyelven!

Részletes információk: https://felveteli.sze.hu/programtervezo-informatikus-angol-nyelven

Tantervi táblázat

Kötelező tantárgyak:
tantárgy kódja tantárgy neve heti elmélet* heti gyakorlat* kreditpont ajánlott félév előtanulmányi követelmény
  Digital twins 2 4 7 1 -
  Numerical linear algebra 2 2 5 1 -
  Nonlinear optimization 2 2 5 1 -
  Python programming 2 4 7 1 -
  High performance computing 2 2 5 1 -
  Machine learning 2 2 5 2 Python programming, Numerical linear algebra
  Web technologies 2 2 5 2 Python programming
  Project work 1 1 3 6 2 Digital twins, Python programming
  Project work 2 1 3 5 3 Project work 1
  Digitalization for industry 2 2 5 3 -
Összes kötelező kreditpontszám:     55    
Kötelezően választható tantárgyak          
tantárgy kódja tantárgy neve heti elmélet* heti gyakorlat* kreditpont ajánlott félév előtanulmányi követelmény
  Numerical methods for differential equations 2 2 5 2 Digital twins
  Linear Optimization 2 2 5 2 -
  Big Data 2 2 5 2 -
  Model order reduction 2 2 5 3 Numerical methods for differential equations
  Data assimilation 2 2 5 3 Digital twins
  Neural networks 2 2 5 3 Machine learning
  Selected topics in machine learning 2 2 5 3 Machine learning
  Cloud computing 2 2 5 3  
A csoportból teljesítendő kreditpont, vagy tantárgyi darabszám: 25    
Szabadon választható tantárgyak          
tantárgy kódja tantárgy neve heti elmélet* heti gyakorlat* kreditpont ajánlott félév előtanulmányi követelmény
  Az egyetemen meghirdetett tárgyakból szabadon     5 2  
  Az egyetemen meghirdetett tárgyakból szabadon     5 3  
A csoportból teljesítendő kreditpont, vagy tantárgyi darabszám: 10    

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!