Matematika és Számítástudomány Tanszék - A tanszék kutatási irányvonalai

A tanszék kutatási irányvonalai:

  1. alkalmazott és numerikus matematika,
  2. differenciálegyenletek numerikus módszerei: végeselem - módszerek (FEM), számítógépes áramlástan (CFD) és alkalmazásai ipari feladatok megoldására,
  3. operációkutatás elmélete és alkalmazása; nemlineáris és globális optimalizálás; gyártási rendszerek optimalizálása,
  4. adatbányászat, kollaboratív szűrés,
  5. nagy teljesítményű számítások (HPC).

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!