Matematika és Számítástudomány Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

A Matematika és Számítástudomány Tanszék az egyetem és jogelőd intézményeiben azok kezdete óta létezik. A tanszék oktatói közössége nagy létszámú hallgatót tanít: félévenként mintegy 8500 tárgyfelvétel történik az általuk oktatott kurzusokra. Az alapozó jellegű tárgyak mellett főként a mérnökinformatikus és a gazdaságinformatikus szakok több szakmai tárgyát tanítja a tanszék, de több éve megtartja az Ipari matematika és számítógépes szimulációk 1-3. tantárgysorozatot is gépészmérnök hallgatóknak, amely több, a tanszéki kutatásokban és projektmunkában kitűnően teljesítő hallgatót nevelt ki.

A tanszék tudományos tevékenységét, aktivitását több, jelentős nemzetközi közreműködésen alapuló kutatócsoport működtetése és a tanszék munkatársai által elnyert díjak fémjelzik. Így a differenciálegyenletek numerikus módszereinek pozitivitásával foglalkozó kutatócsoport szaúd-arábiai, amerikai és holland egyetemekkel, ill. kutatóintézettel, a Szimuláció és Optimalizáció Kutatócsoport 7 külföldi intézmény kutatóival áll napi kutatási kapcsolatban. Utóbbi kutatócsoport szervesen beépül az Egyetem Járműipari Kutató Központjába. Ezen kutatócsoportok mellett a tanszék egy-egy kutatója kitűnő eredményeket ér el az adatbányászatban, a hálónélküli differenciálegyenlet-megoldó módszerek és a fuzzy technológiák kutatása területén.

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!