Államvizsga

1. A tanszék azon BSc, illetve MSc képzésben résztvevő hallgatók államvizsgáját (záróvizsgáját) bonyolítja le, akik a Matematika és Számítástudomány Tanszék (továbbiakban MSZT) által kiírt Diplomatervezés II. tárgyat (MA091_2) és az ezek alapján készült diplomamunkát a Tanszék belső konzulensénél teljesítették, valamint jelentkeztek a záróvizsgára.

A főiskolai műszaki informatika szakos hallgatók államvizsgáját is az MSZT által felállított ZV Bizottság bonyolítja le, akik a tanszékhez tartozó régi szakirányok (Beágyazott programozás, Szoftverfejlesztő, Grafikus) képzésén vesznek részt.

2. Az államvizsgára a záróvizsga-időszakban kerül sor. A pontos dátumot és helyszínt az MSZT jelöli ki a  záróvizsga-időszak kezdete előtti 10. napig. A hallgatók erről a diplomamunka leadásakor megadott e-mail címre értesítést kapnak.

3. A záróvizsga 2 részből áll: a diplomamunka megvédéséből és a tantárgyi záróvizsgából. (TVST 80 § (2)).

Az MSZT által bonyolított ZV diplomamunka védéséhez a vizsgázónak számítógépes prezentációt kell bemutatnia (max. 15 perc terjedelemben). A prezentációk bemutatásának előkészítésére az államvizsga kezdete előtti 30 perc áll rendelkezésre.

A szokásostól (MS Power Point, PDF) eltérő szoftvert igénylő bemutató technikai feltételeinek biztosításáról a vizsgázónak kell gondoskodnia.

4. A diplomamunka benyújtásakor a BSc-s, illetve MSc-s hallgatóknak meg kell adniuk annak a három diplomamunka-témához kapcsolódó tárgynak a nevét és oktatóját, amelyek tananyagából a hallgató kérdéseket kap az államvizsgán. Előre kiadott tételsor számukra nincs. A három záróvizsga tárgyat a belső konzulensnek előzetesen jóvá kell hagynia. Ezekből egy kötelező szakmai törzsanyag tárgy és két olyan differenciált szakmai tárgy, amelyből a hallgató kreditpontot szerzett.

A főiskolás hallgatók az államvizsga tételeit az Oktatás/Diplomamunka és államvizsga menüpont alatt találják.

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!