Diplomamunka-témák engedélyezése

Diplomamunka-témák engedélyezése

a Matematika és Számítástudomány Tanszéken 

  1. A tanszék oktatói által kiírt, még választható témák a tanszék honlapján (http://math.sze.hu) Oktatás/Diplomamunka és államvizsga menüpont alatt, illetve a tanszéki titkárság melletti hirdetőtáblán találhatók meg.

 

  1. Tanszéki oktatóval, mint leendő konzulenssel előzetesen egyeztetve a hallgató saját témát is javasolhat. Ez esetben a felkért oktatónak ki kell írnia a diplomamunka-témát.

    3. Minden diplomatémához külső konzulenst is meg kell adni. (Részletesen lásd. MTK-ZV szabályzat)

 

  1. Diplomamunka-témát a kitöltött, a belső illetve a külső konzulens által aláírt Adatlap diplomamunka-/szakdolgozati téma engedélyezéséhez című nyomtatvány (elérhető a tanszéki honlapon) leadásával kell engedélyezésre benyújtani a tanszéki titkárságon (C605) fogadóidőben, az elektronikus változatot pedig a marekm@sze.hu e-mail címre elküldve. 

    Leadási határidő: 2013/2014 őszi félévre vonatkozóan: 2013. május 31.

 

  1. Azon régi főiskolai szakos (nem Bsc) hallgatók, akik a tanszékhez tartozó szakirányok valamelyik képzésén vesznek részt (Beágyazott programozás, Szoftverfejlesztő, Grafikus), de belső konzulensük nem a tanszék oktatója, kötelesek diplomamunka témájukat a szakirányfelelőssel engedélyeztetni.

          Jelen engedélyezési folyamat és annak minden határideje vonatkozik ezen hallgatókra is.

 

  1. A leadott diplomamunka-témákat tanszéki értekezlet engedélyezi legkésőbb a soron következő bejelentkezési hét kezdetéig / TVSZ 75 § (3) /, ami a 2013/2014 őszi félévben:

          2013. augustus 31-ig.

Eredményéről a hallgatók a Hallgatói Információs Rendszeren („neptunon”) keresztül értesítést kapnak. Elfogadó döntés esetén a BSc-s hallgató jogosulttá válik a tanszék által kiírt Diplomatervezés I. (MA091_1) tantárgy kurzusának, illetve a régi főiskolai szakok hallgatói az Önálló szaklabor (SZ38) tantárgy kurzusának felvételére, amit a tantárgyválasztási időszakban meg kell tennie, tehát a 2013/2014 tavaszi félévben: 2013. augusztus 31-ig.

7. Az engedélyezés arra a félévre szól csak, amelyre a tanszék megadja.

8. Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek a tanszéken elfogadott témával és feljelentkeznek a kurzusra, a tantárgyfelvételi időszak lezárulását követő héten a tárgyhoz tartozó aláírás megtagadásra kerül.

A régi főiskolai szakok hallgatói, akik az Önálló szaklabor (SZ38) tárgyat veszik fel, de konzulensük nem a tanszékünkhöz tartozik, ezt jelezzék, különben törlésre kerülnek.

 

9. Fentiek minden hallgató számára kötelezőek, akik a Matematika és Számítástudomány Tanszékhez tartozó belső konzulensnél szeretnének diplomamunkán dolgozni.

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!