HU-MATHS-IN tevékenységének elmélyítése

A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése

Projektadatok összefoglalója

 • Cím: A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése
 • Támogató: EFOP 3.6.2-16. A támogatás összege: 1 385 928 350 Ft
 • Futamidő: 2017. június 1-től 2020. szeptember 30-ig.
 • Konzorcium: vezető: Széchenyi István Egyetem (SZE)., partnerek: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Debreceni Egyetem (DE).
 • Szakmai vezető: Horváth Zoltán (SZE)

Célok

A projekt fő célja a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi szervezetének korszerű kiépítése egy közös kutatóközpont, képzési program és hasznosítás orientációjú szervezet kialakításával. A hálózat működtetésének a hazai jármű- és egészségipari fejlesztési területek céljaihoz kell igazodnia, azok minél eredményesebb megvalósítását kell szolgálnia. A hálózati szervezetfejlesztési, kutatási, képzési és hasznosítási tevékenységeinek irányultságát és megvalósítási módszertanát, eszközrendszerét illeszteni kell a partner nemzetközi hálózatok, így a H2020-projekt orientációjú EU-MATHS-IN pán-európai ipari matematikai hálózat legjobb gyakorlataihoz. Így a projekt célja egy kihívás alapú, projekt szemléletű célzott alapkutatást végző, a részt vevő kutatók együttműködésén, ugyanakkor projektjeik versengésén alapuló kutatóközpont felállítása, a kihívásokat fókuszba helyező és a legújabb kutatási eredmények átadását célzó, egyúttal kutatói utánpótlást biztosító képzési program megvalósítása, valamint az ipari felhasználók igényei alapján, közreműködésükkel kialakított, hosszú távú stratégiai terv és egyablakos matematikai szolgáltatási rendszer kialakítása. A projekt tevékenységeinek a hosszú távú fenntartás érdekét kell szolgálniuk.

Rövid szakmai tartalom

Napjainkban a célirányosan kutatott és kifejlesztett matematikai módszerek, különösen a matematikai modellezésen, szimuláción és optimalizáción nyugvó MSO-technológia, beleérte az adatmodellezés („Big Data” módszerek) technikáját, a jármű- és az egészségipar kihívásainak megoldásában az innováció egyik fő hajtómotorja, hiszen, például, a virtuális jármű-, vagy gyógyszerfejlesztés egyik fő komponensét adják. A matematikai módszerek fejlesztését az EU aktuális kutatási pályázati keretprogramja, a Horizont 2020 több területen támogatja (pl. az Excellent Science pillér FET, vagy az Industrial Leadership pillér ICT területén). Európai szinten is sikeres matematikai H2020-pályázatra jó példa éppen a konzorciumvezető által kezdeményezett és irányított MSO4SC (MSO for Societal Challenges with Scientific Computing) H2020-as EINFRA-projekt, amelynek sikeres módszereit jelen projekt segítségével kiterjesztjük.

A projekt kiépíti a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi szervezetét és működését a matematikai módszerek célirányos, hatékony fejlesztésére és az eredmények ipari, különösen nemzetközi K+F+I projektekben való hasznosítására. Mindezekhez átveszi és tovább fejleszti a nemzetközi legsikeresebb gyakorlatokat, különösen az EU-MATHS-IN páneurópai ipari matematikai hálózat és a hozzá tartozó nemzeti hálózatok és tagjaik, így az Einstein Center for Mathematics Berlin kutatási és a spanyol MATH-IN ipari szolgáltató hálózat módszertanát (utóbbi éves szinten több millió euró megbízást közvetít az ipartól a spanyol matematikai kutatócsoportok felé). Ez a tapasztalat-átvétel kidolgozott keretek között halad, hiszen a HU-MATHS-IN aktív tagja az EU-MATHS-IN-nek, a projekt szakmai vezetője egyúttal a nemzetközi szervezet board-jának is tagja.

A projekt tevékenysége az ipari felhasználók igényeinek felmérésén alapul. Ez a folyamat egyidejűleg tudatosítja és beazonosíttatja az ipari szereplőkben a matematikai módszerek használatának lehetőségeit és jelentőségét, ehhez elkészíti és terjeszti a szükséges szakmai anyagokat. Az ipar-matematika kommunikáció lefolytatásában kiemelt szerepe van a rendszeres közös ipari-egyetemi workshopoknak, amelyek a felhasználói igények felmérése mellett a tudástranszfer és az ipari jó példák kutatók általi átvételének fórumai. 

A projekt megalakítja a HUNIMAT Kutatóközpontot, mely egy együttműködő, projektalapú, kutatási feladatokat ellátó szervezet, tagjai a kutatói projektjeinek munkatársai és a HU-MATHS-IN-t alkotó kutatócsoportok tagjai. A HUNIMAT a rendelkezésére álló források erejéig, döntően a projekt konzorciumi tagok kutatói, kisebb részben a HU-MATHS-IN nem projekt-tag kutatói által (utóbbira az EFOP 3.6.2-16 Pályázati Felhívása lehetőséget ad) projektek indítására tehetnek javaslatot a HUNIMAT által kiírt, fókuszterületekhez illeszkedő témákban. Külön lehetőséget biztosít a projekt a már PhD-fokozatot szerzett fiatal kutatóknak az egyéni indulásra.  Mind az aktuális kutatási projekt-javaslatok előadása, mind a már futó, vagy éppen befejezett kutatási projektek eredményeinek előadása kötelező egy egybevont HUNIMAT Kutatói Napon, mely nyilvános a HUNIMAT tagjainak. A projektek kötelezően legalább egy fiatal kutatót alkalmaznak. Fontos jellemzője a HUNIMAT-projekteknek indításának, hogy kimutatottan egy tényleges innovációs probléma megoldásának beazonosított matematikai alapkutatása legyen; ezt az alapkutatást finanszírozza meg a Kutatóközpont. A tényleges hasznosítás további részeinek finanszírozása külső források bevonásával történik.

HUNIMAT a projekt első évében, nyilvános ipar-egyetemi workshopok eredményeként kiválasztanak egy-egy járműipari és egészségipari, kiemelten fontos ipari problémát, amelynek megoldására a HUNIMAT-hoz tartozó kutatócsoportok egymással együttműködő kutatást folytatnak a projekt végéig.

A projekt lehetőséget biztosít a konzorciumi tagok kutatócsoportjai megerősítésére jármű- és egészégiparhoz kötődő témákban, valamint vendégkutatói látogatásokra és konferencia-részvételre.

A kutatói utánpótlás biztosítására a projekt kidolgozza és működteti a HU-MATHS-IN Ipari Matematikai Képzési Programot. Módszertanára jellemző, hogy – a HUNIMAT kutatási módszertanával megegyezően – az ipari kihívásokat helyezi fókuszába. A legújabb kutatási eredmények átadását célozza meg, döntően a HUNIMAT-projektekben futó projektek eredményeire, kutatóira és az általuk kidolgozott tematikákra alapozóan. Ez a módszerű képzés egyúttal a kutatócsoportok, illetve a projektben résztvevő ipari partnerek munkatársi utánpótlását biztosítják.

A kutatási eredményeknek az ipar felé való hasznosítására a projekt kidolgoz egy egyablakos szolgáltatást az ipari matematikai eredmények elérésére, az ipari megrendelők és a szolgáltató kutatócsoportok összekötésére.

Fenti terv végrehajtása után a HU-MATHS-IN mint erős, korszerű matematikai technológiát szolgáltató, az ipari tevékenységbe beágyazott ipari szereplőként jelenik meg a magyarországi és az európai K+F+I piacon.

Tervezett eredmények

 1. H2020 irányultságú kutatási menedzsment létrehozása a HU-MATHS-IN hálózathoz
 2. Rendszeresített ipar-egyetem konzultációk matematikai technológiák jármű- és egészségipari használatára.
 3. Stratégiai kutatási terv kialakítása ipari matematikai kutatások folytatására országos ipar-egyetemi kutatók konzultációi alapján.
 4. HUNIMAT együttműködő ipari matematikai kutatóközpont létrehozása és működtetése
 5. 20-30 innovációs projekt („proof of concept”) alapkutatási tevékenységeinek támogatása
 6. Fiatal kutatók számára kialakított, jelentős mennyiségű kutatási és képzési ösztöndíjak, mobilitási és kutatási projekt részvétel.
 7. Ipari matematikát szolgáltató egyablakos rendszer kialakítása és működtetése
 8. Cloud alapú HPC infrastruktúra létrehozása matematikai fejlesztői rendszerek és végfelhasználói szoftverek számára.
 9. Integrált elektronikus kompetencia-térkép ipari matematikai modellekre, szoftverekre és alkalmazásokra
 10. HU-MATHS-IN Ipari Matematikai Képzési Program létrehozása és működtetése kutatói utánpótlás biztosítására

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!