Szimuláció és Optimalizáció Kutatócsoport

Szimuláció és Optimalizáció Kutatócsoport

Ipari indíttatású, komplex fizikai - elsősorban áramlástani, hőtani, ill. gyártási – rendszerek gyors szimulációinak létrehozásával és ezek alapján a folyamatok optimalizációjával foglalkozunk. Ezen célok eléréséhez a kutatócsoport a szükséges numerikus matematikai eljárásokat elemzi és fejleszti, implementálja korszerű, gyors hardverre (sokprocesszoros számítógépre, grafikus kártyára), megteremtve ezzel végső soron a kutatócsoport ipari alkalmazásaihoz a fejlesztő eszközöket.

Kutatási területeink:

 • elméleti és alkalmazott matematika
 • parciális differenciálegyenletek
 • numerikus módszerek
 • globális és diszkrét optimalizálás
 • tudományos számítások, HPC
 • informatikai rendszerek

Főbb projektjeink:

Az elmúlt években a kutatócsoport számos hazai és nemzetközi projektben vett részt, amelyek során a szakmai tapasztalatszerzés mellett projektmenedzsment, kapcsolatépítés, tudományos rendezvények szervezése terén is tapasztalatot szereztek:

 • TÁMOP 4. 2.2-08/1-2008-0021-es sz. projekt keretében, melynek címe: szimuláció és optimalizáció a Széchenyi István Egyetemen egy nemzetközi kutatói team kialakításával című projekt.
 • TÁMOP-4.2.2.A/-11/1-KONV-2012-0012 Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások projekt keretén belül:Szimuláció és optimalizáció numerikus matematikai alapkutatása és alkalmazása hibrid és elektromos járművek kutatásában című alprojekt.
 • TÁMOP-4.2.2.C/-11/1-KONV-2012-0012 SmartCity-SmartTransport koncepció támogatására szolgáló IKT rendszerek számítógépes szimulációs és optimalizációs lehetőségeinek kutatásával és az eredmények alkalmazása című alprojekt.
 • FIC/2010/05 - Positive Numerical Solution of Differential Equations című projekt.
 • RÁBA robbantás szimuláció.
 • Autó külső visszapillantó tükre által keltett zaj vizsgálata.
 • Diesel-motor alkatrészeinek tervezése automatizált szimulációkon alapuló optimalizálással.
 • Ipari gyártási folyamatok optimalizálása.