Szimuláció és Optimalizáció Kutatócsoport

Kutatócsoport tagjai

Horváth Zoltán (kutatásvezető)
Kutatási terület: numerikus matematika, differenciálegyenletek numerikus módszerei, ipari és innovációs matematika

Bácsi Ádám
Kutatási terület: stacionárius és időfüggő hőtranszport jelenségek analitikus és numerikus vizsgálata

Fülep Dávid
Kutatási terület:
nagy teljesítményű számítások (cloud számítások)

Gáspár Csaba
Kutatási terület: numerikus matematika, parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei, többhálós módszerek, rácsmentes módszerek, az alapmegoldások módszere

Hajba Tamás
Kutatási terület: utemezesi feladatok; matematikai programozas

Harmati István
Kutatási terület: sztochasztikus és fuzzy modellek; bizonytalansággal terhelt rendszerek vizsgálata; lehetőségelmélet

Kocsis Albert Tihamér
Kutatási terület: Időfüggő közönséges és parciális differenciálegyenletek megoldásának numerikus módszerei

Lotfi Abdelhakim
Kutatási terület: Numerikus módszerek fejlesztése, alkalmazása mérnöki problémákra; Kontinuummechanika egyenletei, számítógépes numerikus modellezése; Párhuzamos numerikus algoritmusok;

Molnár Attila
Kutatási terület: gépi tanulás; hálózatok optimalizálása

Németh Adrián
Kutatási terület: Időfüggő közönséges és parciális differenciálegyenletek megoldásának numerikus módszerei

Pestiné Rácz Éva
Kutatási terület: ökológiai és környezeti modellezés

Takács Gábor
Kutatási terület: gépi tanulás, mesterséges intelligencia